VSM

Studyjny system sterowania i monitorowania

System sterowania VSM spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpiecznej i elastycznej pracy studia. Koncepcja 'wszystkiego pod jednym dachem’  łączy pracę operatorów i urządzeń w najbardziej odpowiedni sposób. Panele użytkownika i interfejsy można tu konfigurować bez ograniczeń tak, aby spełniały wymagania różnych zadań i aplikacji a cały system jest pod skuteczną (i redundantną) kontrolą.

Infrastruktura sieci VSM, gwarantuje łatwą instalacją wszystkich paneli sterujących, interfejsów i urządzeń zewnętrznych. Wszystkie zalety połączeń IP, doskonałe parametry transmisji danych i standardowe elementy zarządzania zwiększają możliwości takiego kompletnego systemu studyjnego.
Unikalną cechą jest tu zapewnienie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym o stanie każdego pojedynczego punktu krosowniczego i wartości parametru, oraz specjalne aplikacje takie jak pomiar poziomu audio przez protokół IP.

vsn

Wszystkie interfejsy użytkownika pokazują potwierdzone działania każdego z dołączonych urządzeń, na przykład routera, co gwarantuje maksymalną przezroczystość systemu dla każdego operatora i każdej jednostki kontrolnej. Dodatkowo, funkcja globalnego nazewnictwa miksów, modułów, paneli użytkownika i wielu innych urządzeń zapewnia również natychmiastową informację o stanie systemu czy urządzenia.

VSM jest jednym, niezależnym systemem kontrolnym i monitorującym umożliwiającym pracę, konfigurowanie oraz integrację systemu składającego się z wybranych urządzeń studyjnych i urządzeń innych producentów.

Taka koncepcja oddziela decyzje dotyczące spraw technicznych i sprzętowych od wymagań kontroli operacyjnej, umożliwia więc nieograniczoną wymianę urządzeń systemu bez zmiany interfejsów lub trybu pracy. Obniża to koszty szkoleń i oszczędza czas dzięki jednemu interfejsowi zarządzającemu, który obsługuje kontrolę i konfigurację różnych urządzeń.

Przesunięcie kontroli parametrów wielu urządzeń do jednej warstwy kontrolnej tworzy platformę dowolnego tworzenia organizacji pracy i interfejsów użytkownika specyficznie optymalizowanych w kierunku uproszczenia zadań operacyjnych bez ograniczeń związanych z używanymi urządzeniami. System kontroli VSM jest kompletem narzędzi o dużych możliwościach integracji systemu, co pozwala na łatwą zmianę interfejsów bez pomocy producenta, i pewność, że system będzie można powiększać i adaptować do zwiększających się potrzeb.

vsmStudio

Jest to oprogramowanie będące sercem systemu VSM i zawierające główne narzędzia administracyjne i konfiguracyjne, pracujące bez przerwy na wszystkich serwerach VSM w systemie. Łatwy GUI (interfejs graficzny) pokazuje wszystkie funkcje, narzędzia i kreatory konfiguracji służące do kontroli i przystosowania systemu VSM do specyficznych aplikacji i rodzajów pracy. Poza tym pokazywane są w czasie rzeczywistym ustawienia i stany wszystkich dołączonych urządzeń.

Podstawowa licencja programu VSMStudio zawiera wszystkie narzędzia dla zarządzania portami komunikacyjnymi, określania i kontroli warstw dla routerów, wprowadzania ścieżek i etykiet sygnałów, konfiguracji paneli interfejsowych wszystkich urządzeń i programów i wiele innych funkcji. Można tu dodawać i inne funkcje programowe.

Koncepcja tego oprogramowania jest taka, że po początkowej pomocy producenta systemu podczas tworzenia i uruchamiania systemu, użytkownik przechodzi odpowiednie przeszkolenie i dostaje narzędzie dla ciągłej i samodzielnej adaptacji, dodawania elementów lub zmian dowolnych części systemu bez pomocy producenta.

Personel techniczny musi się tu nauczyć tylko jednego interfejsu systemowego sterującego wieloma urządzeniami, co oszczędza czas i pieniądze wydawane na kolejne szkolenia.

vsmPanel

Oprogramowanie pracujące na stacji roboczej – komputerze PC w konfiguracji klienta w środowisku Windows. Z punktu widzenia projektu i konfiguracji działa identycznie jak panel rzeczywistego urządzenia. Administrator może sterować i monitorować stan dowolnego panelu systemu. Można korzystać z dowolnej liczby licencji klienckich i interfejsów kontrolnych (jeśli potrzeba mogą one być różnej postaci).

Praca na ekranie dotykowym jest bardzo intuicyjna, umożliwia swobodne projektowanie i rozmieszczenie interfejsów operacyjnych. Można wprowadzać do takiego panelu zdjęcia i obrazy w celu szybkiej orientacji użytkownika w nawigacji i możliwościach kontroli.

vsmSnap

Kompaktowy i zdecentralizowany system kontroli routera, najmniejszy system kontrolny z całej rodziny VSM. Ma panel przycisków LCD i oprogramowanie edycyjne. Dzięki panelowi i programom konfiguracyjnym można dołączać routery i sterować pracą kilku routerów od różnych producentów oraz tworzyć własne konfiguracje.

Z powodu prostej funkcjonalności oraz przyjaznej dla klienta ceny VSMSnap jest idealnym urządzeniem wykorzystywanym przy przechodzeniu do świata VSM. Główne zalety systemu to intuicyjna obsługa, kompaktowy charakter i bardzo łatwe konfigurowanie. Konfiguracja panelu jest tworzona w programie edytora i ładowana do panelu vsmSnap. Dla kontroli routera wystarcza tylko taki panel.

Więcej informacji na stronie producenta.