vSNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) i system zarządzania alarmami

Kontrola i monitoring systemu staje się bardzo prosta przy użyciu menadżera SNMP. Wraz ze złożonością systemów nadawczych rozsianych coraz częściej w różnych lokalizacjach rośnie potrzeba monitorowania systemu w całości w jednej centralnej lokalizacji. vSNMP to nie tylko potężne narzędzie do monitorowania urządzeń nadawczych ale również standardowych urządzeń IT jak routery i serwery dając całościowy obraz stanu systemu. vSNMP pozwala na zarządzanie, kontrolę i monitoring wszystkich urządzeń kompatybilnych z SNMP w sieci.

Obecnie wielu producentów urządzeń używa protokołu SNMP jako podstawy do ich konfiguracji i monitorowania. Pozwala to na monitorowanie rozległych systemów z jednego miejsca. SNMP stanowi klucz do zarządzania systemem pozwalając na aktywne zarządzanie, prezentację alarmów i co za tym idzie skrócenie czasu potencjalnych awarii.

Więcej informacji na stronie producenta.

  •