NOWOŚĆ: VisTool 5.0

Aplikacja do budowy interfejsów użytkownika

Oprogramowanie służące do łatwego pokazywania tworzonych przez użytkownika różnych stanów systemu, paneli przycisków na ekranach tabletów i ekranach dotykowych a nawet elementów kontrolnych konsolet. Może też służyć do przechwytywania i zarządzania ‚snapshotami’ (‚zdjęciami’ stanu) konsolet radiowych crystal i sapphire (ze skomplikowaną funkcją obsługi praw autorskich). Grupy użytkowników i poszczególni użytkownicy mogą mieć różne poziomu dostępu do poszczególnych funkcji zależnie od ich potrzeb. Proste zalogowanie ładuje od razu potrzebne ustawienia dla obróbki dźwięku i konfiguracji konsolety.

Wersja 5.0 tej aplikacji dodaje kilka nowych elementów GUI (graficznego interfejsu użytkownika), w tym możliwość umieszczania obiektów ze stron internetowych na tworzonych przez użytkownika panelach. Poprzedni program narzędziowy VisTool obsługiwał tylko radiowe stoły firmy Lawo, w aktualnej wersji program może, poprzez protokół Ember+, integrować się także z innymi urządzeniami.

Pokazywane pozycje GUI – przyciski mierniki, wyświetlacze, tłumiki, pokrętła można również przeskalowywać. Aplikacja wyświetla też miniaturki wideo tworzone przez urządzenia serii Lawo V__.

VISTOOL MK2

Wciśnięcie przycisku upraszcza wszystko

Marzeniem dziennikarzy jest interfejs w postaci ekranu dotykowego, na którym jednym przyciskiem wybiera się tryb produkcyjny po czym system automatycznie sam ustawia odpowiednio wszystkie swoje przełączniki i wprowadza odpowiednie ustawienia. Czymś takim jest właśnie VisTool MK2.

Proste dotknięcie przycisku na ekranie umożliwia dostęp do ustawień dla realizacji wywiadu przez telefon, do zapisu nowych tekstów lub pracy podczas telekonferencji wideo. Dzięki automatyzacji i prostocie system umożliwia skoncentrowanie się tylko na pracy.

Ekran roboczy VisTool MK2 ma atrakcyjny projekt wygląd i zapewnia prostotę obsługi. Dzięki grafice wektorowej można przeskalowywać poszczególne strony VisTool do wybranego konkretnego układu i dodawać do wewnętrznych bibliotek grafiką zmodyfikowaną przez użytkownika. Możliwa jest też praca z pokazywanymi na ekranie tłumikami.

VisTool to samo centrum instalacji studyjnej. Może pracować jako interfejs użytkownika dla oprogramowania JADE (R3LAY VRX), zapewnia też i bezpośredni dostęp do urządzeń, dzięki czemu może sterować konsoletami mikserskimi lub krosownicami. VisTool zapewnia zdalny dostęp do systemu czy konsoli, upraszczając ich obsługę oraz konfigurację. VisTool umożliwia zunifikowaną obsługę użytkowników. Ustawienia takie jak presety czy snapshoty można powiązać z użytkownikami i przechowywać je na przykład w centralnej bazie danych. To zapewnia dziennikarzom pracę z ich indywidualnymi ustawieniami na każdej powierzchni roboczej.

VisTool MK2 może pokazywać na ekranie dowolne, wybrane spośród wielu, parametry konsolet produkcyjnych i miksujących, pracuje w sposób wielodotykowy na swoim intuicyjnym interfejsie, ma też nowe elementy – VU-metry, De-esser, miernik poziomu głośności.

  •