vsmSOUL

ORKIESTRACJA I KONTROLA

Orkiestracja i kontrola odgrywają zasadniczą rolę w infrastrukturze audio- i video-over-IP przy produkcjach na żywo, gdzie system musi działać w sposób stabilny i przewidywalny. Przy migracji infrastruktury do systemu IP, stabilność systemu można osiągnąć poprzez wszechstronny system orkiestracji, który przetwarza informacje ze wszystkich urządzeń podłączonych do sieci.

Dlaczego to takie istotne? Maksymalną wydajność i elastyczność systemu możemy osiągnąć kiedy wszystkie dane – video, audio i metadane będą w tej samej sieci transportowej. Punkty węzłowe sieci dostarczane przez różnych dostawców korzystają ze wspólnej infrastruktury więc kontrola wymaga unifkacji i uproszczenia. Potrzebujemy do tego wspólnej płaszczyzny zarządzania wszystkimi urządzeniami połączonymi w sieć. Taka wspólna warstwa kontroli pozwalająca na obsługę urządzeń innych firm sprawia, że nadawcza infrastruktura IP audio-video działa w sposób przewidywalny i niezawodny integrując urządzenia starszego typu.

 Więcej informacji na stronie producenta.

  •