SMART – smartSCOPE

Proaktywna identyfikacja niezgodności i błędów usług transportowych

 

smartSCOPE (Deep Packet Media Inspection & Network Analyzer) to analizator pakietów i strumieni IP działający w trybie rzeczywistym w sposób ciągły zarówno w sieciach przesyłowych jak i w systemach produkcyjnych.

Strumienie IP mogą zostać poddane takim czynnikom degradującym jak utrata pakietów, jitter, nieprawidłowości kodowania czy niezgodności zasad transportu. Narzędzie monitorujące i wizualizujące zagrożenia stabilności strumieni pozwala aktywnie im przeciwdziałać.

Dzięki głębokiej analizie i dekodowaniu pakietów smartSCOPE potrafi ostrzec o problemach w pakietach lub strumieniach ST2110/ST202, MPEG i strumieniach OTT/ABR (z przepływnością adaptacyjną).

W oprogramowaniu smartSCOPE pakiety są przetwarzane i sprawdzane pod kątem zgodności z usługami wraz z analizą parametrów sieci transportowej.

Share Button

  •