vSNMP

Łatwy w użyciu menedżer protokołu SNMP

Środowisko operatorów i urządzeń realizujących sterowanie i monitorowanie korzysta z łatwego w użyciu menedżera SNMP (Simple Network Management Protocol – rodzina protokołów sieciowych wykorzystywanych do zarządzania urządzeniami w sieci). Gdy studia się rozrastają, zwiększa się potrzeba monitorowania pracy całego systemu wykonywana z jego centralnego miejsca. Narzędzie vSNMP nie tylko monitoruje urządzenia studyjne ale i standardowe urządzenia IP takie jak routery czy serwery, zarządza, kontroluje i monitoruje stan wszystkich urządzeń korzystających z SNMP w sieci.vsnmp

Wielu producentów sprzętu używa protokołu SNMP jako podstawy dla konfigurowania i monitorowania tych urządzeń.

Pełne monitorowanie i kontrola urządzeń jest możliwa w usłudze vSNMP również dzięki obsłudze protokołu Ember+.

  •