SMART – smartDASH

Poznaj stan swojej sieci

smartDASH (System Monitoring And Realitime Telemetry Dashboard) to pakiet oprogramowania firmy Lawo działający niezależnie od zastosowanej infrastruktury służący do obrazowania stanu sieci i wszelkich strumieni mediów w systemach nadawczych opartych na IP, SDI lub hybrydowych WAN/LAN.

Oprogramowanie pracujące w środowisku LINUX OS tworzy potężną bazę danych pozwalającą na śledzenie i analizę wszystkich aspektów sygnału — od numerów fizycznych przewodów do przeszukiwania trasy sygnału w sieciach WAN o wielu przeskokach.

Dzięki obsłudze olbrzymiej ilości bibliotek protokołów komunikacyjnych system automatycznie bada aktywne i nieaktywne połączenia w celu jak najwierniejszego i pełnego zwizualizowania wszystkich poziomów złożonej infrastruktury użytkownika.

Opracowane mikrousługi zastosowane w  smartDASH otrzymały wiele branżowych nagród. Pozwalają one uzyskać pełną graficzną reprezentację szerokiego zakresu protokołów sieciowych w całej infrastrukturze. Te automatyczne procesy w sposób dynamiczny ukazują stan sieci w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie może być zainstalowane na zasadzie „on-prem”, w chmurze prywatnej lub publicznej i jest dostępne z przeglądarki bądź urządzenia mobilnego.

Share Button